Sobota, Styczeń 23, 2021
Nawigacja
Menu
  STRONA GŁÓWNA
  Zasady bezpieczeństwa - COVID-19
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  JESTEŚMY NA FACEBOOK - u
  KULINARIA NASZEJ SZKOŁY
  FRYZJERSTWO NASZEJ SZKOŁY
  HISTORIA SZKOŁY
  O SZKOLE
  PREZENTACJA SZKOŁY 2020 - 2021
  KADRA PEDAGOGICZNA
  SZUKAJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NASZE KIERUNKI
  TMRiA -ROLNICTWO
  TŻiUG - GASTRONOMIA
  TUF - FRYZJERSTWO

Dla Kandydatów ZS Gorzów Sl.
  Nabór elektroniczny - VULCAN - 2020 - 2021
  OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020-2021 - ULOTKA
  NASZE KIERUNKI 2020/2021
  WSZYSTKIE NASZE KIERUNKI - PLAKAT
  Terminarz rekrutacji 2020-2021
  Regulamin Rekrutacji 2020-2021 - TECHNIKUM - po szkole podstawowej

DOKUMENTY SZKOLNE
  PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2020-2021
  PROGRAM PRACY SZKOŁY 2020-2021
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ
  REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
  REGULAMIN RADY RODZICÓW
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  REGULAMIN BIBLIOTEKI

DLA MATURZYSTY
  PRZYBORY NA MATURĘ
  Prawa i obowiązki maturzysty

EGZAMIN ZAWODOWY - 2020/2021
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW - STYCZEŃ 2021
  SESJA - STYCZEŃ 2021
  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

PROJEKTY UNIJNE:
  ZREALIZOWANE od 2013 - 2019
  REALIZOWANE od 2018 - 2020

Dla Ucznia
  PLANY NAUCZANIA 2020-2021
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I 2020-2021
  ZDJĘCIA KLAS 2019/2020
  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
  Regulamin wycieczki
  PLAN LEKCJI OD 21 GRUDNIA 2020
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dla Rodzica
  Dyżury Dyrektora
  Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
  PLAN FINANSOWY 2018/2019
  Zestawienie wpłat na Radę Rodziców 2019/2020
  Zestawienie wydatków na Radę Rodziców
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA

Dla Nauczyciela
  Wzór listy wycieczki
  Regulamin wycieczki
  KARTA ROZLICZENIA WYCIECZKI
  ORGANIZACJA MATURY W "NOWEJ FORMULE"

Szkoly dla Doroslych
  Nabór luty/wrzesień 2020 dla DOROSŁYCH - ULOTKA
  REGULAMIN REKRUTACJI KKZ 2020-2021
  REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY 2020-2021
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
  OPIS KIERUNKÓW - SZKOŁY POLICEALNE
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  PLANY ZAJĘĆ - SZKOŁY ZAOCZNE 2020 - 2021
  PLATFORMA E-LEARNING

Multimedia
  Galeria 2007-2020
  Filmy

PRZETARGI
  Linki do przetargów
  Linki do przetargów 2020 - 2022

Kontakt ze Szkołą
Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
Telefon:
(0-34) 3594 216


e-mail:
zs.gorzow@wp.pl
Last Seen Users
mpiasecka 1 day
jhubicki 5 weeks
zbialek30 weeks
kmrozek33 weeks
Wika200438 weeks
pkwasny42 weeks
jwrobel58 weeks
didol61 weeks
roksanawicher62 weeks
anetaoblak62 weeks
Reklama

Projekt eTwinning

Ucz sie zawodu

Szko?a z Klas?

Nto Olesno

Stara Stronka

Słuchacze KKZ rolnik semestr 2

Uwaga słuchacze KKZ rolnik semestr 2

W sobotę 23 stycznia 2021 r. rozpoczynają się zajęcia dla KKZ rolnik semestr 2

zajęcia w soboty będą prowadzone on-line na platformie teams, zajęcia w niedzielę odbywać się będą stacjonarnie w szkole.

PLAN ROLNIK II semestrŚWIĄTECZNA PACZKA

ŚWIĄTECZNA PACZKA

Wolontariuszki Klubu Ośmiu : Wiktoria Psuja i Julia Kustra z klasy II B wpadły na pomysł, aby przed Świętami Bożego Narodzenia przygotować paczkę dla jednej potrzebującej rodziny. Zmobilizowały całą klasę i wraz z wychowawczynią – klasa II B przygotowała paczkę z produktami spożywczymi, środkami czystości, kupiono też pościel i ręczniki.
Paczka została doręczona w Mikołajki.

KILKA ZDJĘĆ

Całej klasie serdecznie dziękuję- Anna MularczykEGZAMIN ZAWODOWY-STYCZEŃ 2021

UWAGA!

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie
Sesja styczeń 2021 r.

TERMINY EGZAMINÓW

Wewnątrzszkolne Procedury Bezpieczeństwa

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji EgzaminacyjnejPLAN LEKCJI OD 21.12.2020

ZMIANA PLANU LEKCJI OD 21 grudnia 2020

DLA UCZNIÓWKomunikat nr 13 z dnia 02.12.2020r.

Komunikat nr 13
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 02.12.2020r

Słuchacze KKZ Rolnik I semestr
Plan do końca I-szego semestru

• 05.12.2020r. – konsultacje z poszczególnych przedmiotów
• 06.12.2020r. – zajęcia praktyczne stacjonarne z podziałem na grupy – obecność obowiązkowa
• 12.12.2020r. – zajęcia zdalne przez aplikację TEAMS
• 13.12.2020r. – zajęcia praktyczne – stacjonarne z podziałem na grupy
• 09.01.2021r. – konsultacje z poszczególnych przedmiotów – zaliczenia – stacjonarnie

Od 23.01.2021r. – planowane jest rozpoczęcie II semestru. Proszę o frekwencję w celu zaliczenia I-szego semestru.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikKomunikat nr 12 z dnia 27.11.2020r.

Komunikat nr 12
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 27.11.2020r

Uczniowie i Rodzice Uczniów
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka zdalna została przedłużona do 22 grudnia 2020r. Następnie będzie przerwa w nauce – od 23 grudnia03 stycznia 2021r. – przerwa świąteczna, a od 04 stycznia – 17 stycznia 2021r. – ferie zimowe.

Od 30.11.2020r. szkoły mogą prowadzić kształcenie zawodowe praktyczne stacjonarne w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.

Uczniowie wszystkich klas dostali poprzez dziennik elektroniczny odrębne dokładne komunikaty na temat organizacji zajęć praktycznych stacjonarnych dla danej klasy.

Proszę rodziców, aby jeżeli nie ma dojazdu do szkoły dowozili swoje dzieci jeden raz w tygodniu na zajęcia praktyczne – to bardzo ważne z punktu widzenia przygotowania zawodowego Waszych dzieci. Zadbajmy o jak najlepszą frekwencję na zajęciach praktycznych.

W czasie zajęć w szkole obowiązywać będą procedury sanitarne – maseczki dezynfekcja i odległość.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikKomunikat Słuchacze

KOMUNIKAT – PILNE

Słuchacze I semestru

KKZ Rolnik – w dniu 29.11.2020r. (niedziela) od godz. 8.00-11.00

proszeni są o przybycie do szkoły i odebranie arkuszy egzaminacyjnych semestralnych i prac kontrolnych,

których rozwiązanie i oddanie jest warunkiem zaliczenia semestru.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikKomunikat nr 11 z dnia 12.11.2020r.

Komunikat nr 11
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 12.11.2020r

Uczniowie i Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

1. Od 16.11.2020r. – poniedziałek wszystkie lekcje będą prowadzone przez aplikację teams on-line zgodnie z planem lekcji w danym dniu.
2. Uczeń ma obowiązek logowania się na lekcję w przeciwnym razie będzie miał nieobecność. Sprawdzamy w kalendarzu teams czy są zaplanowane poszczególne lekcje w danym dniu.
3. Jeżeli uczeń ma problemy z logowaniem się powinien zgłosić to wychowawcy klasy i usprawiedliwić nieobecność podając przyczyny.
4. Jeżeli występują trudności techniczne i nauczyciel nie połączy się z klasą on-line wówczas prześle materiały z tej lekcji poprzez dziennik elektroniczny – tak jak było dotychczas.
5. Ponownie apeluję do rodziców, aby zadbali o odpowiedni sprzęt elektroniczny i jakość łączy internetowych do uczestnictwa w lekcji on-line oraz o dopilnowanie obecności swoich dzieci na lekcjach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikKomunikat nr 10 z dnia 12.11.2020r.

Komunikat nr 10
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 12.11.2020r

Słuchacze klas dla dorosłych

1. Technik Usług Kosmetycznych – zajęcia praktyczne z 14-15 listopada przeniesione na inny termin. Na następnych zajęciach nauczyciele będą prowadzić zajęcia on-line jeżeli w dalszym ciągu będzie nauka zdalna. Od opiekuna klas otrzymacie na e-maila informację jak zalogować się do aplikacji teams, która będzie konieczna do nauki zdalnej. W następnym tygodniu będą zajęcia z przedmiotów teoretycznych on-line z wykorzystaniem teams.

2. Rolnik I semestr – nauka zdalna – nauczyciele umieszczą tematy planowane na 14-15 listopad na platformie e-learning. Na następnych zajęciach nauczyciele będą prowadzić zajęcia on-line jeżeli w dalszym ciągu będzie nauka zdalna. Od opiekuna klas otrzymacie na e-maila informację jak zalogować się do aplikacji teams, która będzie konieczna do nauki zdalnej. W następnym tygodniu będą zajęcia z przedmiotów teoretycznych on-line z wykorzystaniem teams.

3. BHP III semestr i Rolnik III semestr sobota 14, 21, 28 listopad 2020r. nauka zdalna – nauczyciele umieszczają materiały na platformie e-learning, a kolejne trzy niedziele tj. 15, 22, 29 listopad 2020r. – zajęcia stacjonarne z podziałem na grupy. Proszę o obecność w celu zaliczenia poszczególnych przedmiotów i zakończenia nauki.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikKomunikat nr 9 z dnia 09.11.2020r.

Komunikat nr 9
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 09.11.2020r

Uwaga - uczniowie klas IV-tych Technikum w Gorzowie Śląskim

1. 18 grudnia 2020r. kończy się I-szy semestr Waszej nauki w kl. IV-tej i kończycie nauczanie z przedmiotów zawodowych.
2. Część z uczniów ma poważne problemy z frekwencją i aktywnością w zdalnym nauczaniu. To znaczy nie odbieracie wiadomości od nauczycieli i nie odsyłacie prac.
A ostatnio nie łączycie się na lekcje on-line. Proszę to zmienić, bo część uczniów nie będzie klasyfikowana z niektórych przedmiotów.
3. Jesteście dorośli a więc sami odpowiadacie za swoje decyzje i postępowanie. Ciągłe zgłaszanie, że mam problemy techniczne i sprzętowe nie mogą być usprawiedliwieniem na wszystko.
4. Przed Wami egzaminy zawodowe w styczniu, aby lepiej przygotować się do egzaminów zgodnie z przepisami MEN od tego tygodnia organizujemy zajęcia praktyczno-stacjonarne.

Harmonogram zajęć praktycznych - stacjonarnych w klasach IV w okresie od 09.11. do odwołania

1. Klasa IV A TMRiA – zajęcia stacjonarne w szkole we wtorek godz. 8.00 - 14.00
Prowadzący : Zbigniew Popczyk, Maciej Jung, Tomasz Chałupka. Zajęcia w grupach.

2. Klasa IV TŻiUG – zajęcia stacjonarne w szkole w piątek godz. 8.00-13.00.
Prowadzący: Magdalena Piasecka, Izabela Błaszczyk. Zajęcia w grupach.

3. Klasa IV TUFzajęcia on - line według planu.
Prowadzący: Anna Konarska, Aneta Wróblewska.

Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikLAPTOPY

"OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY"

Spotkanie - przekazanie laptopów przez przedstawicieli RZPWE Opole dla nauczycieli Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
w ramach projektu "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy", który jest realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.Strona 1 z 111 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@jhubicki
DATA: 21/12/2017
No i proszę. Przed końcem 2017r. mamy 5 milionów odwiedzin strony

~pacyfic_77
DATA: 04/05/2017
ponad 4 miliony wejść na stronę smiley Brawo wy

@jhubicki
DATA: 22/07/2016
A teraz już 3 miliony wejść na stronę!!!

~pacyfic_77
DATA: 05/03/2015
mamy już ponad 1,5 miliona wejść smiley

~kocik2
DATA: 18/06/2014
witam)
po paru latach nieobecności tu widzę że szkoła się rozwija tak trzymać pozdrawiam

@jhubicki
DATA: 28/05/2014
No i niespodziewanie mamy ponad 1 milion odsłon naszej stronkismiley
(do sprawdzenia na dole strony)

~pacyfic_77
DATA: 12/03/2014
zapraszam na forum wszystkich zainteresowanych

@jhubicki
DATA: 16/02/2014
Co sądzicie o nowych kolorach na stronie?

~Lexio
DATA: 30/04/2013
witam troszkę odsłon od moich czasów przybyło smiley

@jhubicki
DATA: 06/04/2013
Tadam!!! 500000 odsłon strony za nami. Można sprawdzić na dole strony po prawej. Ciekawe kiedy będzie milionsmiley

Losowa fotografia
12561848 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56