Wtorek, Maj 26, 2020
Nawigacja
Menu
  STRONA GŁÓWNA
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  JESTEŚMY NA FACEBOOK - u
  KULINARIA NASZEJ SZKOŁY
  FRYZJERSTWO NASZEJ SZKOŁY
  HISTORIA SZKOŁY
  O SZKOLE
  PREZENTACJA SZKOŁY 2020 - 2021
  KADRA PEDAGOGICZNA
  SZUKAJ

NASZE KIERUNKI
  TMRiA -ROLNICTWO
  TŻiUG - GASTRONOMIA
  TUF - FRYZJERSTWO

Dla Kandydatów ZS Gorzów Sl.
  Nabór elektroniczny - VULCAN - 2020 - 2021
  OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020-2021 - ULOTKA
  NASZE KIERUNKI 2020/2021
  WSZYSTKIE NASZE KIERUNKI - PLAKAT
  Terminarz rekrutacji 2020-2021
  Regulamin Rekrutacji 2020-2021 - TECHNIKUM - po szkole podstawowej

DOKUMENTY SZKOLNE
  PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2019-2020
  PROGRAM PRACY SZKOŁY 2019-2020
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ
  REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
  REGULAMIN RADY RODZICÓW
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  REGULAMIN BIBLIOTEKI

DLA MATURZYSTY
  PRZYBORY NA MATURĘ
  INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW - MATURA 2020

EGZAMIN ZAWODOWY - 2019/2020
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW - STYCZEŃ - CZERWIEC 2020
  SESJA - STYCZEŃ 2020

PROJEKTY UNIJNE:
  ZREALIZOWANE od 2013 - 2019
  REALIZOWANE od 2018 - 2020

Dla Ucznia
  PLANY NAUCZANIA 2019-2020
  Wykaz Podręczników 2019-2020 GIMNAZJUM
  Wykaz Podręczników 2019-2020 SZKOŁA PODSTAWOWA
  ZDJĘCIA KLAS 2019/2020
  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
  Regulamin wycieczki
  PLAN LEKCJI OD 03 LUTEGO 2020
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Dla Rodzica
  Dyżury Dyrektora
  Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
  PLAN FINANSOWY 2018/2019
  Zestawienie wpłat na Radę Rodziców 2019/2020
  Zestawienie wydatków na Radę Rodziców
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA

Dla Nauczyciela
  Wzór listy wycieczki
  Regulamin wycieczki
  KARTA ROZLICZENIA WYCIECZKI
  ORGANIZACJA MATURY W "NOWEJ FORMULE"

Szkoly dla Doroslych
  Nabór luty/wrzesień 2020 dla DOROSŁYCH - ULOTKA
  REGULAMIN REKRUTACJI KKZ 2020-2021
  REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY 2020-2021
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
  OPIS KIERUNKÓW - SZKOŁY POLICEALNE
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  PLANY ZAJĘĆ - SZKOŁY ZAOCZNE 2019 - 2020
  TERMINY ZJAZDÓW II SEMESTR 2019-2020
  PLATFORMA E-LEARNING

Multimedia
  Galeria 2007-2020
  Filmy

PRZETARGI
  Linki do przetargów

Kontakt ze Szkołą
Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
Telefon:
(0-34) 3594 216


e-mail:
zs.gorzow@wp.pl
Last Seen Users
mpiasecka 2 days
Wika2004 3 weeks
pkwasny 8 weeks
jwrobel24 weeks
didol27 weeks
roksanawicher27 weeks
anetaoblak27 weeks
jhubicki36 weeks
GuMuL38 weeks
Piotr Krawczyk58 weeks
Reklama

Projekt eTwinning

Ucz sie zawodu

Szko?a z Klas?

Nto Olesno

Stara Stronka

Komunikat Dyrektora z dnia 30.03.2020r.

Komunikat nr 8
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 30.03.2020r.

Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Kilka ostatnich dni prowadzenia nauczania zdalnego pokazuje istotne problemy związane z dziennikiem elektronicznym. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają problem z zalogowaniem się. Dlatego wprowadzamy dodatkowe możliwości kontaktu nauczyciel – uczeń.

1. Nauczyciele będą wysyłać materiały, polecenia i zadania do uczniów na kilka sposobów:
a. przez dziennik elektroniczny – jako wiadomości lub zadania domowe
b. przez pocztę elektroniczną e-mail
c. Nowość !!! –platforma e-learning– dostępna na stronie internetowej szkoły –uczeń wchodzi na stronę internetową szkoły na samym dole, po lewej stronie klika platforma e-learning, następnie klika swoją klasę, następnie loguje się jako gość , następnie wybiera przedmiot i pozyskuje materiały od nauczyciela tego przedmiotu. Platforma będzie uruchomiona od 31.03.2020r.
2. Uczeń będzie mógł pozyskać te same materiały z wyżej wymienionych ”źródeł”.
3. Uczeń po wykonaniu poleceń nauczyciela przesyła na e-mail nauczyciela wykonane prace lub wpisuje wykonane polecenia i zadania do zeszytu.
4. Uczeń może zadawać pytania nauczycielowi przez e-mail i oczekiwać dodatkowych objaśnień.
5. Będą też wykorzystywane inne dostępne sposoby kontaktu zdalnego- np. z pomocą również aplikacji i telefonicznie. Ważne jest, aby uczeń miał kontakt z nauczycielem z danego przedmiotu.

Apeluję do uczniów o aktywność i wykonywanie poleceń nauczycieli.

O szczególną aktywność proszę uczniów i słuchaczy kl. IV technikum i III LO dla Dorosłych – poprawiajcie oceny kontaktujcie się z nauczycielami, ponieważ do zakończenia roku szkolnego pozostało bardzo mało czasu i musimy Was sklasyfikować.

Zostańcie w domach – pozdrawiam
.

Dyrektor szkoły
Bogusław ŁazikKomunikat Dyrektora z dnia 23.03.2020r.

Komunikat nr 7
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 23.03.2020r.

Na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej informuję, że:

1. Zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkole będzie trwało do Świąt Wielkanocnych. Planowany powrót do szkoły 15.04.2020r.
2. Nauczyciele przy pomocy dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz innych dostępnych metod będą realizowali nowe tematy lekcji. Nie będą w tym czasie prowadzone lekcje on-line – nie ma obecnie takiej możliwości technicznej.
3. Uczeń i rodzic ma prawo zadawać pytania nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia – poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.
4. Zadawane prace będą oceniane po przesłaniu wykonanych prac do nauczyciela lub po powrocie do szkoły (forma papierowa).
5. Opracowania nowych tematów i kontakt nauczyciela z klasą będzie zgodny z planem lekcji w danej klasie. Np. j. polski jest w czwartek – to opracowanie tematu ukaże się w tym dniu.
6. Wszyscy uczniowie powinni być aktywni i wykonywać polecenia nauczyciela.
7. Szczególnie aktywni powinni być uczniowie kl. IV –tej – proszę o przesyłanie prac nauczycielom, ponieważ tuż po świętach jest klasyfikacja końcowa i uczniowie powinni teraz uzyskać oceny.

Życzę wytrwałości i stosowanie się do zaleceń Rządu RP i inspekcji sanitarnych. Zostawajcie w domach – to ważne.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Bogusław ŁazikKomunikat Dyrektora z dnia 20.03.2020r.

Komunikat nr 6
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 20.03.2020r.

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Oceny z prac zadawanych przez nauczycieli drogą elektroniczną.

1. Nauczyciele będą oceniać prace związane z tematami, które były już omówione przed zawieszeniem zajęć – tzw. powtórzenia.
2. Zapoznawajcie się z nowymi tematami i materiałem przekazywanym przez nauczycieli, wykonujcie polecenia i zadania.

Wykorzystajcie ten przymusowy wolny czas i wykonujcie polecenia nauczycieli dla własnego rozwoju.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Bogusław ŁazikKomunikat Dyrektora z dnia 19.03.2020r.

Komunikat nr 5
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 19.03.2020r.

Słuchacze szkół dla dorosłych – bhp, rolnik i LO dla Dorosłych

Grupa tech. bhp i grupa KKZ rolnik
Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć w szkole będą umieszczali na platformie e-learning materiały do poszczególnych tematów zgodnie z planem zajęć zjazdów, które są zawieszone.
Proszę zapoznawać się z przekazanym materiałem nauczania i wykonywać prace kontrolne, jeżeli będą takie polecenia od nauczycieli.

Grupa – Liceum Ogólnokształcąca dla Dorosłych
Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć w szkole będą przesyłali pocztą elektroniczną do słuchaczy – materiały, polecenia i zadania do wykonania. Proszę wszystkich słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o codzienne sprawdzania poczty elektronicznej i wykonywanie poleceń nauczycieli.

Do 19.04.2020r musimy sklasyfikować słuchaczy LO dla Dorosłych, a więc proszę o aktywność i kontakty e-mailowe z nauczycielami w celu pozytywnego ukończenia szkoły.
Proszę wszystkich słuchaczy o przeglądanie strony internetowej szkoły w celu zapoznanie się z bieżącymi komunikatami – to jest bardzo ważne.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Bogusław ŁazikKomunikat Dyrektora z dnia 11-18.03.2020r.

Komunikat nr 4
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 18.03.2020r.

Zobowiązuję wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim do systematycznej codziennej pracy w domu przy wykonywaniu zadań i poleceń przesłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny – wiadomości lub zadania domowe.

Przerwa w zajęciach lekcyjnych prawdopodobnie się przedłuży i nie wiemy dzisiaj jak długo potrwa, a więc musimy realizować program nauczania poprzez zdalne nauczanie.

Obecnie nie można się swobodnie przemieszczać z uwagi na przepisy sanitarne macie dużo wolnego czasu i szczególnie godziny dopołudniowe od 8.00- 14.30. potraktujcie jako pobyt w szkole wykonując polecenia nauczycieli. Nauczyciele będą Was z tej pracy oceniali – to ważne.

Nie spotykajcie się w grupach, ale należy chodzić na spacery, biegać czy jeździć na rowerze w miejscach gdzie nie ma skupisk ludzi. Przestrzegajcie zarządzeń władz państwowych i pozostawajcie w domach. Epidemia się rozszerza i tylko dyscyplina w zachowaniu całego społeczeństwa w tym i Was i Waszych rodzin może spowodować, że za pewien czas będzie lepiej.

Codziennie przeglądajcie stronę internetową szkoły, facebook szkoły oraz logujcie się na dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły
Bogusław Łazik

Komunikat nr 3
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 13.03.2020r.

Do uczniów i ich rodziców Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Od dnia dzisiejszego z uwagi na zawieszone zajęcia lekcyjne nauczyciele Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim wykorzystując dziennik elektroniczny będą przesyłali do uczniów poszczególnych klas polecenia i zadania do wykonania w tym czasie. Sprawdzenie wykonania poleceń i zadań będzie następować po powrocie do szkoły lub po przesłaniu opracowań różnych zagadnień i rozwiązań zadań do nauczyciela w formie elektronicznej.

Zobowiązuję wszystkich uczniów do codziennego przeglądania wiadomości na dzienniku elektronicznym i wykonywania poleceń i zadań przesłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Dni wolne od zajęć lekcyjnych to nie są ferie i uczniowie powinni ten czas poświęcić na naukę. O szczególne zaangażowanie proszę uczniów klas maturalnych, ponieważ za miesiąc powinny być wystawione oceny końcowe, a duża ilość uczniów ma problemy z zaliczeniami z części przedmiotów. Ponadto za niespełna dwa miesiące matura- wykorzystajcie ten czas na powtórzenia – nauczyciele będą udzielali Wam wskazówek poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominam – przebywajcie w domach i jeśli nie ma pilnej konieczności nie przebywajcie w sklepach, a tym bardziej w większych skupiskach ludzi.

Jeżeli uczeń zmienił adres e-mail i nie podał tego do sekretariatu to proszę zadzwonić do szkoły 34/3594216 i dokonać aktualizacji.
W przeciwnym razie nie będzie miał dostępu do dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły
Bogusław Łazik

Komunikat nr 2
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 12.03.2020r.

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Zajęcia lekcyjne są zawieszone w dniach od 12.03.-25.03.2020r.

Apeluję do wszystkich uczniów, aby stosowali się do zaleceń inspekcji sanitarnej oraz Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej i w tym czasie przebywali w domach. Należy zrezygnować z odwiedzin towarzyskich oraz z pobytu np. w barach czy restauracjach.
Absolutnie należy unikać większych skupisk ludzkich. To nie są ferie tylko okres na niespotykanie się w grupach ludzi. Wyłącznie właściwe postępowanie całego społeczeństwa może doprowadzić do ograniczenia zakażeń koronawirusem.
Wykorzystajcie ten czas na naukę i nadrabianie zaległości.

Bądź odpowiedzialny za siebie,rodzinę i innych ludzi ze swojego otoczenia.

Dyrektor szkoły
Bogusław Łazik

Komunikat nr 1
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 11.03.2020r.

Uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Zgodnie z decyzją rządu RP od jutra to jest od czwartku 12.03.2020r. zajęcia lekcyjne są zawieszone na okres 2 tygodni.

Uczniowie nie przychodzą do szkoły ale nie powinni przebywać poza domem w skupiskach ludzi. Nauczyciele nie przychodzą do szkoły.

Dla uczniów i nauczycieli, to okres tzw. profilaktycznej kwarantanny i musimy przestrzegać zasad maksymalnej izolacji od postronnych osób.
Proszę codziennie wchodzić na stronę internetową szkoły lub dziennik elektroniczny w ten sposób będziemy się komunikować.


Zajęcia klas zaocznych LO d D, bhp, KKZ Rolnik w dniach 14 i 15.03.2020r. oraz 21 i 22.03.2020r. są odwołane.

Dyrektor
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław ŁazikKONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

W dniu 11.03.2020 odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Uczniowie musieli wykazać sie znajomością faktów na temat tych krajów. Do zdobycia było 36 punktów.

Zwycięzcy:
I miejsce: KAMIL MIKOLAJEWSKI kl. 2B (29pkt)
II miejsce: Anna Przywara 3B/ Tomasz Klich 2B
III miejsce: Sara Wajnberg 3B

Organizatorkami konkursu były P. Lena Jerzyk i P. Anna Łabanowicz- Szafran

Gratulujemy zwycięzcom!

KILKA ZDJĘĆDZIEŃ KOBIET 2020

DZIEŃ KOBIET

W dniu 09.03.2020r. W szkole odbył się apel z okazji dnia kobiet zorganizowany przez samorząd szkolny.
Podzczas apelu wykonywane były trzy utwory muzyczne wykonane przez naszą młodzież, oraz wystąpiło nowo założone kółko taneczne ,,Białe Tygrysy''prowadzone przez Sandrę oraz Kingę Nowak.
Głównym punktem programu był ,,Quiz wiedzy o mężczyznach''. W jury zasiedli: Ksiądz Adam Mikulski, Piotr Kubiak, Bartłomiej Dziedzic oraz Błażej Heik. Quiz obejmowała wiedza między innymi z zakresu Motoryzacji i sportu.
Przykładowe pytania które znajdowały się w quizie to: "Jakie oznaczenie ma olej napędowy(diesel)?" lub "Na której pozycji gra Cristiano Ronaldo?"
Pierwsze miejsce w quizie zdobyły dziewczyny z klasy IIIb.
Samorząd szkolny przygotował jeszcze kwiaty dla kobiet z naszej szkoły, które zostały wręczone pod koniec apelu.ELIMINACJE IX MISTRZOSTW MECHANIKÓW

ELIMINACJE IX MISTRZOSTW MECHANIKÓW

W dniu 6.03.2020 roku dwóch uczniów z klasy IV TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI pod opieką nauczyciela Tomasza Chałupka wzięło udział w eliminacjach MŁODEGO MECHANIKA MASZYN ROLNICZYCH.
Eliminacje miały formę testu internetowego, w którym uczestnicy odpowiadali na 30 pytań zamkniętych. Ponadto przed głównymi eliminacjami rozwiązali jeszcze jeden test internetowy o nazwie AKCJA FILTRACJA.

Tomasz ChałupkaWOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

W dniu 03.03.2020 roku uczniowie klasy III i IV TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI w składzie:
1. Błażej Heik
2. Mateusz Kowalczyk
3. Mateusz Kubosz
4. Błażej Nowak
5. Jakub Żak
6. Daniel Skibiński

wraz z opiekunem Olimpiady Tomaszem Chałupka wzięli udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych.
Olimpiada odbyła się w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w Pałacu.

Olimpiada składała się z testu, który zawiera 50 pytań – 40 jednokrotnego wyboru oraz 10 wielokrotnego wyboru. Do finału przechodziło 5 osób, które uzyskają największą liczbę punktów.

Jeden z naszych uczniów zajął 5 miejsce i tym samym weźmie udział w etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 13-15 marca 2020 r., podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

KILKA ZDJĘĆ

Tomasz ChałupkaPÓŁMETEK 2020

BAL 18-LATKÓW ZWANY PÓŁMETKIEM

Dnia 07 lutego 2020 r. odbył się długo wyczekiwany Bal 18-latków klas drugich Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim. Uroczystość odbyła się w Restauracji "Pod Lipą" w Gorzowie Śląskim. Młodzież wspaniale bawiła się w towarzystwie Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców. Uczniowie spędzili te chwile w gronie swoich koleżanek i kolegów, co wzmocniło klasowe więzi. Tej nocy mogli zapomnieć o szkolnych obowiązkach i oddać się miłym chwilom w gronie przyjaciół. Ten wyjątkowy wieczór z pewnością zapadnie w pamięć każdemu, stając się miłym, beztroskim wspomnieniem w dorosłym życiu.


Klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z wychowawcą, Panią Dorotą Popczyk


Klasa II Technikum Usług Fryzjerskich wraz z wychowawcą, Panią Dorotą Popczyk


Klasa II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wraz z wychowawcą, Panią Agnieszką Grabas


Półmetkowe Grono Pedagogiczne

GALERIA ZDJĘĆKomunikat Dyrektora z dnia 13.03.2020r.

Komunikat nr 3
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 13.03.2020r.

Do uczniów i ich rodziców Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Od dnia dzisiejszego z uwagi na zawieszone zajęcia lekcyjne nauczyciele Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim wykorzystując dziennik elektroniczny będą przesyłali do uczniów poszczególnych klas polecenia i zadania do wykonania w tym czasie. Sprawdzenie wykonania poleceń i zadań będzie następować po powrocie do szkoły lub po przesłaniu opracowań różnych zagadnień i rozwiązań zadań do nauczyciela w formie elektronicznej.

Zobowiązuję wszystkich uczniów do codziennego przeglądania wiadomości na dzienniku elektronicznym i wykonywania poleceń i zadań przesłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Dni wolne od zajęć lekcyjnych to nie są ferie i uczniowie powinni ten czas poświęcić na naukę. O szczególne zaangażowanie proszę uczniów klas maturalnych, ponieważ za miesiąc powinny być wystawione oceny końcowe, a duża ilość uczniów ma problemy z zaliczeniami z części przedmiotów. Ponadto za niespełna dwa miesiące matura- wykorzystajcie ten czas na powtórzenia – nauczyciele będą udzielali Wam wskazówek poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominam – przebywajcie w domach i jeśli nie ma pilnej konieczności nie przebywajcie w sklepach, a tym bardziej w większych skupiskach ludzi.

Jeżeli uczeń zmienił adres e-mail i nie podał tego do sekretariatu to proszę zadzwonić do szkoły 34/3594216 i dokonać aktualizacji.
W przeciwnym razie nie będzie miał dostępu do dziennika elektronicznego.

Dyrektor szkoły
Bogusław ŁazikStrona 2 z 107 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@jhubicki
DATA: 21/12/2017
No i proszę. Przed końcem 2017r. mamy 5 milionów odwiedzin strony

~pacyfic_77
DATA: 04/05/2017
ponad 4 miliony wejść na stronę smiley Brawo wy

@jhubicki
DATA: 22/07/2016
A teraz już 3 miliony wejść na stronę!!!

~pacyfic_77
DATA: 05/03/2015
mamy już ponad 1,5 miliona wejść smiley

~kocik2
DATA: 18/06/2014
witam)
po paru latach nieobecności tu widzę że szkoła się rozwija tak trzymać pozdrawiam

@jhubicki
DATA: 28/05/2014
No i niespodziewanie mamy ponad 1 milion odsłon naszej stronkismiley
(do sprawdzenia na dole strony)

~pacyfic_77
DATA: 12/03/2014
zapraszam na forum wszystkich zainteresowanych

@jhubicki
DATA: 16/02/2014
Co sądzicie o nowych kolorach na stronie?

~Lexio
DATA: 30/04/2013
witam troszkę odsłon od moich czasów przybyło smiley

@jhubicki
DATA: 06/04/2013
Tadam!!! 500000 odsłon strony za nami. Można sprawdzić na dole strony po prawej. Ciekawe kiedy będzie milionsmiley

Losowa fotografia
9453444 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56