KKZ_Rolnik_SP BHP deklaracja
Dodane przez mpiasecka dnia 05/09/2019 23:19:30

UWAGA Słuchacze Szkoły Policealnej Technik BHP - III sem. i KKZ Rolnik - III sem.


Proszę o stawienie się na zajęciach szkolnych w dniach 7 – 8 września 2019 r. celem wypełnienia Deklaracji Przystąpienia Do Egzaminu Zawodowego.

Niezłożenie Deklaracji w odpowiednim terminie uniemożliwi przystąpienie egzaminu w sesji zimowej.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Izabela Błaszczyk


Rozszerzona zawartość newsa