STYPENDIUM
Dodane przez mpiasecka dnia 01/10/2019 22:56:33

STYPENDIUM


Dyrektor Zespołu Szkół z siedzibą w Gorzowie Śląskim w dniach od 30 września do 14 października br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020;
Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego; Pod działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego; Osi IX Wysoka jakość edukacji

1. OGŁOSZENIE O NABORZE

2. REGULAMIN

3. SPRAWOZDANIE

4. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM


Rozszerzona zawartość newsa