Komunikat dla maturzystów
Dodane przez mpiasecka dnia 01/04/2020 15:00:41

Komunikat dla maturzystów
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
dotyczący próbnej matury

Zapraszamy naszych maturzystów do spróbowania swoich sił w zaproponowanym przez CKE i OKE - Wrocław - Próbnym Egzaminie Maturalnym.
Komunikat CKE przesłałam Wam przez e-dziennik.
Skróconą instrukcję, która powinna Wam ułatwić udział w egzaminie zamieszczamy poniżej.

Ważną sugestią jest, żebyście zalogowali się najlepiej na stronie OKE Wrocław odpowiednio wcześniej przed egzaminem.

Instrukcja
1. Próbna matura odbywać się będzie w terminie 2-8 kwietnia 2020 r.
2. Wszystkie materiały dodatkowe będą zamieszczone na stronie
https://oke.wroc.pl/egzamin-maturalny-arkusze-egzaminacyjne/
3. Uczeń danego dnia pobiera samodzielnie materiały egzaminacyjne (arkusz egzaminacyjny) ze strony OKE.
4. Uczeń rozwiązuje zadania w czasie, jaki jest przeznaczony na ich wykonanie.

5. Rozwiązania zadań uczeń zapisuje w wybranej przez siebie formie, np.:
a. w odrębnym pliku WORD, numerując kolejno zadania,
b. na wydruku (jeśli posiada drukarkę),
c. na kartce lub w zeszycie, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Pozdrawiam Was serdecznie
Wicedyrektor
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Małgorzata Szarek


Rozszerzona zawartość newsa