Egzamin zawodowy dla szkół zaocznych
Dodane przez jhubicki dnia 26/08/2020 11:58:35

UWAGA Słuchacze Szkoły Policealnej Technik BHP - III sem. i KKZ Rolnik - III sem.

Proszę o stawienie się na zajęciach szkolnych w dniach 5-6 września 2020 r. celem wypełnienia Deklaracji Przystąpienia Do Egzaminu Zawodowego.

Niezłożenie Deklaracji w odpowiednim terminie uniemożliwi przystąpienie do egzaminu w sesji zimowej.Kierownik Szkolenia Praktycznego
Izabela Błaszczyk


Rozszerzona zawartość newsa