Komunikat nr 2 z dnia 16.10.2020r.
Dodane przez mpiasecka dnia 16/10/2020 19:21:39

Komunikat nr 2
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 16.10.2020r.

Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

W związku z decyzją władz państwowych Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim od 19.10.2020r. przechodzi na tryb nauki zdalnej z wyjątkiem zajęć praktycznych u pracodawców i zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych.

1. Praca zdalna odbywać się będzie zgodnie ze szkolnymi procedurami, które są dostępne na stronie internetowej szkoły – link po lewej stornie – Procedury nauki zdalnej.

2. Do nauki zdalnej nauczyciele będą używać głównie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej.

3. Materiały – polecenia i zadania będą przekazywane przez dziennik elektroniczny w czasie trwania danej lekcji w dany dzień.
Uczeń jest zobowiązany w czasie trwania danej lekcji lub przynajmniej w danym dniu odebrać wiadomość od nauczyciela i tym potwierdza obecność na lekcji.

4. Uczeń ma obowiązek zapoznawania się z przekazanymi materiałami do danej lekcji a następnie wykonać polecenia nauczyciela i jak najszybciej przesłać wykonane zadania do nauczyciela – nie dłużej niż 2 tygodnie.

5. Uczniowie, którzy mają zajęcia praktyczne u pracodawców bez zmian uczęszczają na te zajęcia – opiekunowie grup będą się z nimi kontaktować.

6. Zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych również będą się odbywały w grupach od 5-10 osób. Plan wszystkich zajęć praktycznych dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

7. Biblioteka szkolna będzie dostępna w godzinach podanych pod planem zajęć praktycznych.

8. Jeżeli uczeń miał kontakt z osobą zakażoną lub źle się czuje nie przychodzi na zajęcia praktyczne i informuje o tym wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

9. W szkole obowiązują procedury sanitarne – maseczki, dezynfekcja i zachowanie odległości.

10. Zobowiązuję wszystkich uczniów do zapoznawania się z komunikatami dyrektora szkoły. Stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Nie wychodźcie z domów bez pilnej potrzebnej. Wykonujcie polecenia nauczycieli wf – ruch na świeżym powietrzu w niezaludnionym terenie, ćwiczenia itp.

PLAN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław Łazik


Rozszerzona zawartość newsa