Komunikat nr 11 z dnia 12.11.2020r.
Dodane przez mpiasecka dnia 15/11/2020 16:43:27

Komunikat nr 11
Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 12.11.2020r

Uczniowie i Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

1. Od 16.11.2020r. – poniedziałek wszystkie lekcje będą prowadzone przez aplikację teams on-line zgodnie z planem lekcji w danym dniu.
2. Uczeń ma obowiązek logowania się na lekcję w przeciwnym razie będzie miał nieobecność. Sprawdzamy w kalendarzu teams czy są zaplanowane poszczególne lekcje w danym dniu.
3. Jeżeli uczeń ma problemy z logowaniem się powinien zgłosić to wychowawcy klasy i usprawiedliwić nieobecność podając przyczyny.
4. Jeżeli występują trudności techniczne i nauczyciel nie połączy się z klasą on-line wówczas prześle materiały z tej lekcji poprzez dziennik elektroniczny – tak jak było dotychczas.
5. Ponownie apeluję do rodziców, aby zadbali o odpowiedni sprzęt elektroniczny i jakość łączy internetowych do uczestnictwa w lekcji on-line oraz o dopilnowanie obecności swoich dzieci na lekcjach.

Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
Bogusław Łazik


Rozszerzona zawartość newsa