Niedziela, Luty 28, 2021
Nawigacja
Menu
  STRONA GŁÓWNA
  Zasady bezpieczeństwa - COVID-19
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  JESTEŚMY NA FACEBOOK - u
  KULINARIA NASZEJ SZKOŁY
  FRYZJERSTWO NASZEJ SZKOŁY
  HISTORIA SZKOŁY
  O SZKOLE
  PREZENTACJA SZKOŁY 2021 - 2022
  KADRA PEDAGOGICZNA
  SZUKAJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NASZE KIERUNKI
  TMRiA -ROLNICTWO
  TŻiUG - GASTRONOMIA
  TUF - FRYZJERSTWO

Dla Kandydatów ZS Gorzów Sl.
  Nabór elektroniczny - VULCAN - 2020 - 2021
  OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020-2021 - ULOTKA
  NASZE KIERUNKI 2020/2021
  WSZYSTKIE NASZE KIERUNKI - PLAKAT
  Terminarz rekrutacji 2020-2021
  Regulamin Rekrutacji 2020-2021 - TECHNIKUM - po szkole podstawowej

DOKUMENTY SZKOLNE
  PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2020-2021
  PROGRAM PRACY SZKOŁY 2020-2021
  STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ
  REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
  REGULAMIN RADY RODZICÓW
  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  REGULAMIN BIBLIOTEKI

DLA MATURZYSTY
  HARMONOGRAM MATURY 2021
  KOMUNIKAT O PRZYBORACH

EGZAMIN ZAWODOWY - 2020/2021
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW - STYCZEŃ 2021
  SESJA - STYCZEŃ 2021
  Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

PROJEKTY UNIJNE:
  ZREALIZOWANE od 2013 - 2019
  REALIZOWANE od 2018 - 2020

Dla Ucznia
  PLANY NAUCZANIA 2020-2021
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I 2020-2021
  ZDJĘCIA KLAS 2019/2020
  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
  Regulamin wycieczki
  PLAN LEKCJI OD 01 LUTEGO 2021
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  PROCEDURY NAUKI ZDALNEJ
  GODZINY PRACY PEDAGOGA I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dla Rodzica
  Dyżury Dyrektora
  Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
  PLAN FINANSOWY 2018/2019
  Zestawienie wpłat na Radę Rodziców 2019/2020
  Zestawienie wydatków na Radę Rodziców
  DZIENNIK ELEKTRONICZNY
  INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA

Dla Nauczyciela
  Wzór listy wycieczki
  Regulamin wycieczki
  KARTA ROZLICZENIA WYCIECZKI
  ORGANIZACJA MATURY W "NOWEJ FORMULE"

Szkoly dla Doroslych
  Nabór luty/wrzesień 2020 dla DOROSŁYCH - ULOTKA
  REGULAMIN REKRUTACJI KKZ 2020-2021
  REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY 2020-2021
  STATUT LO DLA DOROSŁYCH
  STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH
  REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
  OPIS KIERUNKÓW - SZKOŁY POLICEALNE
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  PLANY ZAJĘĆ - SZKOŁY ZAOCZNE 2020 - 2021
  PLATFORMA E-LEARNING

Multimedia
  Galeria 2007-2020
  Filmy

PRZETARGI
  Linki do przetargów
  Linki do przetargów 2020 - 2022

Kontakt ze Szkołą
Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
Telefon:
(0-34) 3594 216


e-mail:
zs.gorzow@wp.pl
Last Seen Users
mpiasecka 1 week
jhubicki 2 weeks
zbialek35 weeks
kmrozek39 weeks
Wika200443 weeks
pkwasny47 weeks
jwrobel64 weeks
didol67 weeks
roksanawicher67 weeks
anetaoblak67 weeks
Reklama

Projekt eTwinning

Ucz sie zawodu

Szko?a z Klas?

Nto Olesno

NASZA SZKOŁA-OPIS


Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim to szkoła z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w kształceniu o profilu rolniczym, techniczno - budowlanym i usługowym.

Od 2001 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół z uwagi na wcześniej uruchomione kierunki - inne niż rolnicze.

Od 2010 r. przy szkole uruchomione zostało Centrum Kształcenia Ustawicznego i w tym bardzo dobrze rozwijającym się pionie edukacyjnym prowadzimy kształcenie dla dorosłych w:
- Szkole Policealnej dla Dorosłych - dla absolwentów szkół średnich; oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Od 2012 r. – z powodzeniem wprowadziliśmy nową reformę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe – w zawodach rolnik i operator obrabiarek skrawających. Ukończenie tych kursów w czasie trzech semestrów umożliwia zdobycie dyplomu zawodowego równorzędnego do dyplomu ukończenia 3 – letniej szkoły zawodowej.

Od września 2019 r. utworzone zostało 5 - letnie technikum na bazie 8 - letniej szkoły podstawowej i wprowadzona została nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i zawodowego.

Od 10 lat Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim swoją ofertę edukacyjną poszerza dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków pieniężnych z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota ta to około 2,5 mln zł.

Wyposażamy nieodpłatnie (dzięki pozyskanym funduszom europejskim) naszych uczniów w dodatkowe uprawnienia zawodowe, które ułatwiają po ukończeniu szkoły uzyskanie pracy.

Oto wymierne efekty przygotowania zawodowego w ciągu dwóch ostatnich lat:

1. uprawnienia operatora wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych uzyskało łącznie 98 uczniów (koszt jednej osoby ok. 450-550 zł)

2. uprawnienia spawacza metodą MAG i TIG uzyskało 55 uczniów - koszt jednej osoby ok. 3000 zł

3. uprawnienia operatora obrabiarek CNC uzyskało 14 uczniów - koszt jednej osoby ok. 2500 zł

4. Kurs kombajnisty uzyskało 20 uczniów - koszt jednej osoby ok. 700 zł

5. Kurs kelnera - 10 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł

6. Kurs baristy - 10 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł

7. Kurs barmana - 20 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł

8. Kurs stylizacji paznokci i kursy kosmetyczne – 20 uczniów

9. Praktyki zawodowe w ośrodkach wypoczynkowych w Mielnie – dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych

10. wycieczki nieodpłatne na targi tematyczne w Poznaniu, w Kielcach - ok. 300 uczniów.

11. W roku szkolnym 2012/2013 - wakacyjne płatne staże zawodowe - NOWOŚĆ - dla uczniów technikum wszystkich nauczanych zawodów - 35 uczniów klas II - ch i III- cich i absolwentów. Praktyki wyjazdowe dla 40 uczniów do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, do Hotelu Airport Okęcie we Warszawie, do Ośrodka Wypoczynkowego Bryza w Łazach nad morzem oraz praktyki w Austrii uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

12. Program Erasmus plus – praktyki zagraniczne w Niemczech i w Austrii i we Włoszech:

- 2013/2014 – 37 uczniów

- 2014/2015 – 47 uczniów

- 2015/2016 – 50 uczniów

- 2016/2017 – 30 uczniów.

- 2019/2020 – 30 uczniów.

Z pozyskiwanych funduszy powiększamy szkolne wyposażenie o sprzęt multimedialny - komputery, projektory, laptopy, drukarki itp. oraz programy komputerowe i kosztowne podręczniki do realizacji programu z przedmiotów zawodowych. Doposażamy też systematycznie pracownie zawodowe w niezbędne urządzenia i sprzęt. Dzięki temu nauczanie w naszej szkole staje się nowoczesne i efektywne.

Zapewniamy ciekawe miejsca zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców( Metal-Tech Gorzów Śląski, Nowoczesne gospodarstwa rolne, Zakłady fryzjerskie, restauracje, stołówki).

Atutem naszej szkoły jest również szkolenie nieodpłatne na pojazdach szkolnych uczniów w zakresie prawa jazdy kat. B - samochód osobowy i T - ciągnik oraz duża dostępność do sprzętu multimedialnego naszych uczniów np. w czytelni i pracowniach informatycznych.

Szkoła posiada jedną z najlepszych baz sportowych spośród szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego : pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boiska do piłki ręcznej i do piłki siatkowej plażowej.

Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły korzystają z pobliskiej Hali Sportowej i boiska Orlik. Dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe nie tylko na SKS-ie, ale również w wolnym czasie pod opieką nauczyciela - dostępność do bazy sportowej jest bardzo duża.

W marcu 2013 r. została przeprowadzona ewaluacja całościowa przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim został oceniony średnio na tzw. wysoki poziom "B" spełniania poszczególnych wymagań we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły. Ze szczegółowym raportem z ewaluacji całościowej naszej szkoły można zapozna się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

W roku szkolnym 2013/2014 - realizowany jest bardzo korzystny dla szkoły i uczniów projekt z funduszy europejskich - "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - szkoła otrzymuje dużo sprzętu i wyposażenia do nowej pracowni mechaniczno - budowlanej, a uczniowie odbędą praktyki wyjazdowe w kraju i za granicą w 2015 roku oraz będą mieli możliwość ukończenia kursów zawodowych np. koparko - ładowarki.

Od roku szkolnego 2013/2014 – przez kolejne lata z rzędu realizujemy bardzo atrakcyjny projekt z funduszy europejskich Erasmus plus z którego uczniowie naszej szkoły ze wszystkich zawodów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Niemiec i Austrii – do ośrodka szkolenia zawodowego oraz pensjonatu w Alpach, a także do Włoch.

Od roku szkolnym 2016/2017 – prowadzimy nabór i kształcenie dla młodzieży w technikum w atrakcyjnych na rynku pracy kierunkach:
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
- Technikum Pojazdów Samochodowych - NOWOŚĆ
- Technikum Usług Fryzjerskich z elementami kosmetyki

Uczniowie technikum legitymują się bardzo dobrą zdawalnością egzaminów zawodowych uzyskując dyplom zawodowy technika.

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach: internetowym, językowym, wolontariatu oraz w zespole muzycznym i radiowęźle szkolnym.

Dbamy o odpowiednie przygotowanie młodzieży do matury. Mimo, że część naszych uczniów w gimnazjum osiągała słabe wyniki w nauce, to zdawalność matur jest na średnim poziomie woj. opolskiego.

Ukończenie naszej szkoły pozwala nie tylko podjąć pracę w wybranym zawodzie, ale także kontynuować naukę w szkołach wyższych.

W Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim pracuje życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła jest bezpieczna z uwagi na to, że w klasach młodzieżowych uczy się w roku szkolnym 2019/2020 193 uczniów.

Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego oraz dostęp do bardzo dobrze wyposażonej biblioteki z czytelnią multimedialną.


ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZÓW ŚLĄSKI - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOOd roku szkolnym 2010/2011 gdy zostało utworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego kształciliśmy i kształcimy w popularnych kierunkach:

Szkoła Policealna:
- technik BHP
- Technik Usług Kosmetycznych – wrzesień 2015
oraz

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Nadające kwalifikacje zawodowe równorzędne z ukończeniem zasadniczej szkoły zawodowej – dyplom w zawodzie
- Operator Obrabiarek Skrawających (CNC) - kwalifikacja MG.19
- Rolnik - kwalifikacja RL.03

Szkoła ma bardzo dobrą bazę i wyposażenie do części kierunków kształcenia – np. technik usług kosmetycznych oraz dostęp do pracowni obrabiarek skrawających (CNC) w innych szkołach i zakładach pracy. Zatrudniamy doświadczoną kadrę i dzięki temu zdawalność egzaminów zawodowych jest bardzo wysoka od 80-100%, a absolwenci otrzymują dyplomy w wybranym zawodzie.

Wszystkie klasy słuchaczy dorosłych - łącznie 5 klas ma zajęcia w systemie zaocznym (sobota – niedziela) co jest bardzo wygodne dla osób pracujących.

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim stał się liderem w powiecie oleskim, a jedną z większych szkół dla dorosłych w województwie opolskim. Liczba słuchaczy w kolejnych latach wynosiła nie mniej niż 120 - 140 osób , a w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 130 słuchaczy.

KURSY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH I PRACOWNIKÓW OKOLICZNYCH FIRM

CKU w Gorzowie Śląskim prowadzi też różnorodne kursy doskonalące umiejętności zawodowe da pracowników okolicznych firm i dla bezrobotnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@jhubicki
DATA: 21/12/2017
No i proszę. Przed końcem 2017r. mamy 5 milionów odwiedzin strony

~pacyfic_77
DATA: 04/05/2017
ponad 4 miliony wejść na stronę smiley Brawo wy

@jhubicki
DATA: 22/07/2016
A teraz już 3 miliony wejść na stronę!!!

~pacyfic_77
DATA: 05/03/2015
mamy już ponad 1,5 miliona wejść smiley

~kocik2
DATA: 18/06/2014
witam)
po paru latach nieobecności tu widzę że szkoła się rozwija tak trzymać pozdrawiam

@jhubicki
DATA: 28/05/2014
No i niespodziewanie mamy ponad 1 milion odsłon naszej stronkismiley
(do sprawdzenia na dole strony)

~pacyfic_77
DATA: 12/03/2014
zapraszam na forum wszystkich zainteresowanych

@jhubicki
DATA: 16/02/2014
Co sądzicie o nowych kolorach na stronie?

~Lexio
DATA: 30/04/2013
witam troszkę odsłon od moich czasów przybyło smiley

@jhubicki
DATA: 06/04/2013
Tadam!!! 500000 odsłon strony za nami. Można sprawdzić na dole strony po prawej. Ciekawe kiedy będzie milionsmiley

Losowa fotografia
13075581 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56