Poniedziałek, Styczeń 22, 2018
Nawigacja
Menu
  STRONA GŁÓWNA
  JESTEŚMY NA FACEBOOK - u
  KULINARIA NASZEJ SZKOŁY
  HISTORIA SZKOŁY
  O SZKOLE
  PREZENTACJA SZKOŁY - 2017 - 2018
  KADRA PEDAGOGICZNA
  SZUKAJ

NASZE KIERUNKI
  TMRiA -ROLNICTWO
  TŻiUG - GASTRONOMIA
  TUF - FRYZJERSTWO
  TA - AGROBIZNES
  TPS - MECHANIK POJAZDÓW

DOKUMENTY SZKOLNE
  STATUT SZKOŁY 2017/2018
  PLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2017-2018
  PROGRAM PRACY SZKOŁY 2017-2018

DLA MATURZYSTY
  PRZYBORY NA MATURĘ
  TERMINY PRÓBNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH
  WAŻNE TERMINY DLA MATURZYSTÓW

EGZAMIN ZAWODOWY - 2017/2018
  HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2017/2018
  PRZYBORY CZĘŚĆ PISEMNA 2018
  PRZYBORY CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 2018
  EGZAMIN STYCZEŃ/LUTY 2018

Dla Ucznia
  Plany Nauczania 2016-2017
  Wykaz Podręczników 2017-2018
  ZDJĘCIA KLAS 2017/2018
  KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
  Regulamin wycieczki
  PLAN LEKCJI OD 18 GRUDNIA 2017

Dla Gimnazjalistów
  Nabór elektroniczny - VULCAN
  Kierunki Kształcenia 2017-2018
  OFERTA DLA GIMNAZJALISTÓW 2017-2018
  Terminarz rekrutacji 2017-2018
  Regulamin Rekrutacji 2017-2018 - TECHNIKUM

Dla Rodzica
  Dyżury Dyrektora
  Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

PROJEKT UNIJNY-„Praktyki zagraniczne szansa dla uczniow Zespolu Szkol
  PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2013-2014

PROJEKT UNIJNY "Praktyki zagraniczne moja szansa na rozwój zawodowy"
  PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2014-2015

PROJEKT UNIJNY-"Trening czyni mistrza-kreujemy przyszlosc zawodowa uczniow"
  OPIS PROJEKTU
  EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015-2016
  REGULAMIN I KRYTERIA PROJEKTU
  FORMULARZ APLIKACYJNY
  LINK NA STRONĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
  LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
  ZEBRANIE - PRAKTYKI - KWIECIEŃ
  PRAKTYKI ZAGRANICZNE - KWIECIEŃ 2016
  PRAKTYKA AUSTRIA - CZERWIEC 2016
  ARTYKUŁY UPOWSZECHNIAJĄCE
  PREZENTACJE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

PROJEKT UNIJNY: Stawiamy na rozwoj zawodowy uczniow i nauczycieli ZS w Gorzowie Sl
  KOMUNIKAT
  OPIS PROJEKTU
  EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY
  PRAKTYKI MARZEC 2017 - TŻiUG i TUF
  DOKUMENTY
  SZKOLENIE LIPIEC 2017 - NAUCZYCIELE
  PRAKTYKI ZAGRANICZNE W NIEMCZECH – WRZESIEŃ 2017 - TMR
  ARTYKUŁY UPOWSZECHNIAJĄCE
  PREZENTACJE 2017

PROJEKT UNIJNY: "Eksperyment - Najlepsza droga do wiedzy II"
  CEL PROJEKTU
  INFORMACJE O PROJEKCIE

PROJEKT UNIJNY - OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIZEJ RYNKU PRACY
  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2013-2015
  Spotkanie robocze zespołu design thinking
  WYJAZD STUDYJNY DO POZNANIA
  Design thinking - FRYZJERKI
  NAGRANIE PŁYTY - OPOLE 2014
  WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Dla Nauczyciela
  Wzór listy wycieczki
  Regulamin wycieczki
  ORGANIZACJA MATURY W "NOWEJ FORMULE"
  SZKOLENIE ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH 2016

Szkoly Dla Doroslych
  Nabór wrzesień 2017
  REGULAMIN REKRUTACJI KKZ
  REGULAMIN REKRUTACJI SŁUCHACZY
  STATUT LO 2017/2018
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
  OPIS KIERUNKÓW - LO - SZKOŁY POLICEALNE
  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
  PLANY ZAJĘĆ - SZKOŁY ZAOCZNE 2017 - 2018
  Platforma e-learning
  TERMINY ZJAZDÓW II SEMESTR 2017-2018

Multimedia
  Galeria 2007-2017
  Filmy

Kontakt ze Szkołą
Gorzów Śląski
ul. Byczyńska 9
Telefon:
(0-34) 3594 216


e-mail:
zs.gorzow@wp.pl
Last Seen Users
mpiasecka 1 week
jhubicki 4 weeks
Piotr Krawczyk17 weeks
pacyfic_7737 weeks
Lexio68 weeks
malinka888153 weeks
inish00153 weeks
kupiecs176 weeks
klaudia smolarz186 weeks
kocik2187 weeks
Reklama

Projekt eTwinning

Ucz sie zawodu

Szko?a z Klas?

Nto Olesno

Stara Stronka

NASZA SZKOŁA-OPIS


Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim to szkoła z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w kształceniu o profilu rolniczym, techniczno - budowlanym i usługowym.

Od 2001 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół z uwagi na wcześniej uruchomione kierunki - inne niż rolnicze.

Od 2010 r. przy szkole uruchomione zostało Centrum Kształcenia Ustawicznego i w tym bardzo dobrze rozwijającym się pionie edukacyjnym prowadzimy kształcenie dla dorosłych w:
- Szkole Policealnej dla Dorosłych - dla absolwentów szkół średnich; oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Od 2012 r. – z powodzeniem wprowadziliśmy nową reformę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe – w zawodach rolnik i operator obrabiarek skrawających. Ukończenie tych kursów w czasie trzech semestrów umożliwia zdobycie dyplomu zawodowego równorzędnego do dyplomu ukończenia 3 – letniej szkoły zawodowej.

Od ośmiu lat Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim swoją ofertę edukacyjną poszerza dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków pieniężnych z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota ta to blisko 2 mln zł.

Wyposażamy nieodpłatnie (dzięki pozyskanym funduszom europejskim) naszych uczniów w dodatkowe uprawnienia zawodowe, które ułatwiają po ukończeniu szkoły uzyskanie pracy.

Oto wymierne efekty przygotowania zawodowego w ciągu dwóch ostatnich lat:

1. uprawnienia operatora wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych uzyskało łącznie 88 uczniów (koszt jednej osoby ok. 450-550 zł)

2. uprawnienia spawacza metodą MAG i TIG uzyskało 45 uczniów - koszt jednej osoby ok. 3000 zł

3. uprawnienia operatora obrabiarek CNC uzyskało 14 uczniów - koszt jednej osoby ok. 2500 zł

4. Kurs kombajnisty uzyskało 20 uczniów - koszt jednej osoby ok. 700 zł

5. Kurs kelnera - 10 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł

6. Kurs barmana - 20 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł

7. Praktyki zawodowe w ośrodkach wypoczynkowych w Mielnie – dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych

8. wycieczki nieodpłatne na targi tematyczne w Poznaniu, w Kielcach - ok. 300 uczniów.

9. W roku szkolnym 2012/2013 - wakacyjne płatne staże zawodowe - NOWOŚĆ - dla uczniów technikum wszystkich nauczanych zawodów - 35 uczniów klas II - ch i III- cich i absolwentów. Praktyki wyjazdowe dla 40 uczniów do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, do Hotelu Airport Okęcie we Warszawie, do Ośrodka Wypoczynkowego Bryza w Łazach nad morzem oraz praktyki w Austrii uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

10. Program Erasmus plus – praktyki zagraniczne w Niemczech i w Austrii:

- 2013/2014 – 37 uczniów

- 2014/2015 – 47 uczniów

- 2015/2016 – 50 uczniów

- 2016/2017 – 30 uczniów.

Z pozyskiwanych funduszy powiększamy szkolne wyposażenie o sprzęt multimedialny - komputery, projektory, laptopy, drukarki itp. oraz programy komputerowe i kosztowne podręczniki do realizacji programu z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu nauczanie w naszej szkole staje się nowoczesne i efektywne.

Zapewniamy ciekawe miejsca zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców( Neapco Praszka, Metal-Tech Gorzów Śląski, Zakład Budowlany - M.Domański, RSP Nowa Wieś, Centrala Nasienna Uszyce).

Atutem naszej szkoły jest również szkolenie nieodpłatne na pojazdach szkolnych uczniów w zakresie prawa jazdy kat. B - samochód osobowy i T - ciągnik oraz duża dostępność do sprzętu multimedialnego naszych uczniów np. w czytelni i pracowniach informatycznych.

Szkoła posiada jedną z najlepszych baz sportowych spośród szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego : pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boiska do piłki ręcznej i do piłki siatkowej plażowej.

Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły korzystają z pobliskiej Hali Sportowej i boiska Orlik. Dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe nie tylko na SKS-ie, ale również w wolnym czasie pod opieką nauczyciela - dostępność do bazy sportowej jest bardzo duża.

W marcu 2013 r. została przeprowadzona ewaluacja całościowa przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim został oceniony średnio na tzw. wysoki poziom "B" spełniania poszczególnych wymagań we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły. Ze szczegółowym raportem z ewaluacji całościowej naszej szkoły można zapozna się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

W roku szkolnym 2013/2014 - realizowany jest bardzo korzystny dla szkoły i uczniów projekt z funduszy europejskich - "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - szkoła otrzymuje dużo sprzętu i wyposażenia do nowej pracowni mechaniczno - budowlanej, a uczniowie odbędą praktyki wyjazdowe w kraju i za granicą w 2015 roku oraz będą mieli możliwość ukończenia kursów zawodowych np. koparko - ładowarki.

Od roku szkolnego 2013/2014 – przez kolejne lata z rzędu realizujemy bardzo atrakcyjny projekt z funduszy europejskich Erasmus plus z którego uczniowie naszej szkoły ze wszystkich zawodów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Niemiec i Austrii – do ośrodka szkolenia zawodowego oraz pensjonatu w Alpach.

Od roku szkolnym 2016/2017 – 2017/2018 prowadzimy nabór i kształcenie dla młodzieży w technikum w atrakcyjnych na rynku pracy kierunkach:
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
- Technikum Pojazdów Samochodowych - NOWOŚĆ
- Technikum Usług Fryzjerskich z elementami kosmetyki

Uczniowie technikum legitymują się bardzo dobrą zdawalnością egzaminów zawodowych uzyskując dyplom zawodowy technika.

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach: internetowym, językowym, wolontariatu oraz w zespole muzycznym i radiowęźle szkolnym.

Dbamy o odpowiednie przygotowanie młodzieży do matury. Mimo, że część naszych uczniów w gimnazjum osiągała słabe wyniki w nauce, to zdawalność matur jest na średnim poziomie woj. opolskiego.

Ukończenie naszej szkoły pozwala nie tylko podjąć pracę w wybranym zawodzie, ale także kontynuować naukę w szkołach wyższych.

W Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim pracuje życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła jest bezpieczna z uwagi na to, że w klasach młodzieżowych uczy się blisko 150 uczniów.

Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego oraz dostęp do bardzo dobrze wyposażonej biblioteki z czytelnią multimedialną.


ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZÓW ŚLĄSKI - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOOd roku szkolnym 2010/2011 gdy zostało utworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego kształciliśmy i kształcimy w popularnych kierunkach:

Szkoła Policealna:
- technik BHP
- Technik Usług Kosmetycznych – wrzesień 2015
- Asystent Osoby Niepełnosprawnej – planowane uruchomienie - wrzesień 2018

oraz

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
Nadające kwalifikacje zawodowe równorzędne z ukończeniem zasadniczej szkoły zawodowej – dyplom w zawodzie
- Operator Obrabiarek Skrawających (CNC) - kwalifikacja M.19
- Rolnik - kwalifikacja R.3

Szkoła ma bardzo dobrą bazę i wyposażenie do części kierunków kształcenia – np. technik usług kosmetycznych oraz dostęp do pracowni obrabiarek skrawających (CNC) w innych szkołach i zakładach pracy. Zatrudniamy doświadczoną kadrę i dzięki temu zdawalność egzaminów zawodowych jest bardzo wysoka od 80-100%, a absolwenci otrzymują dyplomy w wybranym zawodzie.

Wszystkie klasy słuchaczy dorosłych - łącznie 7 klas ma zajęcia w systemie zaocznym (sobota – niedziela) co jest bardzo wygodne dla osób pracujących.

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim stał się liderem w powiecie oleskim, a jedną z większych szkół dla dorosłych w województwie opolskim. Liczba słuchaczy w kolejnych latach wynosiła nie mniej niż 120 - 140 osób , a w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 165 słuchaczy.

KURSY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH I PRACOWNIKÓW OKOLICZNYCH FIRM

CKU w Gorzowie Śląskim prowadzi też różnorodne kursy doskonalące umiejętności zawodowe da pracowników okolicznych firm i dla bezrobotnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@jhubicki
DATA: 21/12/2017
No i proszę. Przed końcem 2017r. mamy 5 milionów odwiedzin strony

~pacyfic_77
DATA: 04/05/2017
ponad 4 miliony wejść na stronę smiley Brawo wy

@jhubicki
DATA: 22/07/2016
A teraz już 3 miliony wejść na stronę!!!

~pacyfic_77
DATA: 05/03/2015
mamy już ponad 1,5 miliona wejść smiley

~kocik2
DATA: 18/06/2014
witam)
po paru latach nieobecności tu widzę że szkoła się rozwija tak trzymać pozdrawiam

@jhubicki
DATA: 28/05/2014
No i niespodziewanie mamy ponad 1 milion odsłon naszej stronkismiley
(do sprawdzenia na dole strony)

~pacyfic_77
DATA: 12/03/2014
zapraszam na forum wszystkich zainteresowanych

@jhubicki
DATA: 16/02/2014
Co sądzicie o nowych kolorach na stronie?

~Lexio
DATA: 30/04/2013
witam troszkę odsłon od moich czasów przybyło smiley

@jhubicki
DATA: 06/04/2013
Tadam!!! 500000 odsłon strony za nami. Można sprawdzić na dole strony po prawej. Ciekawe kiedy będzie milionsmiley

Losowa fotografia
5107296 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 || EF IV by eXtreme Crew Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56