Wersja dla słabowidzących

ZDJĘCIA GRUPOWE 2020 - 2021

IA - TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH / TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH/ TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI - wych. A. Łabanowicz

IIA - TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH / TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH/ TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI - wych. L. Jerzyk

IIB - TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH / TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH/ TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI - wych. A. Mularczyk

IIIA -  TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI - wych. A. Grabas

IIIB - TECHNIKUM ŻYWIENIA i USŁUG GASTRONOMICZNYCH / TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH - wych. D. Popczyk