Wersja dla słabowidzących
Oferta dla absolwentów

"Więcej praktyki" - 2019 - 2021

Projekt:
"Więcej praktyki" 2019 - 2021

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim realizowany jest projekt praktyk zagranicznych dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Erasmus +.
W przeciągu dwóch lat szkolnych 60 uczniów i uczennic naszej szkoły wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zagraniczne.

Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki odbędą dwutygodniowe praktyki zagraniczne w niemieckich zakładach pracy w okolicach Dortmundu oraz w ośrodku szkoleniowym Izby Rzemieślniczej z Poczdamu.

Uczennice Technikum Usług Fryzjerskich szkolić się będą w ośrodku szkoleniowym Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą,

a uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbędą swoje praktyki zagraniczne we włoskich zakładach branży gastronomicznej w miejscowości Rimini.


a uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbędą swoje praktyki zagraniczne we włoskich zakładach branży gastronomicznej w miejscowości Rimini.

Załączniki