Wersja dla słabowidzących
Oferta dla absolwentów

Zakończenie praktyk zagranicznych w Niemczech

14.10.2022 nasi uczniowie zrealizowali 2-tygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech.

Uczniowie kierunków TŻiUG, TMRiA, TUF, zakończyli zajęcia egzaminami wewnętrznymi u partnerów zagranicznych, uzyskali efekty końcowe swoich zajęć, odbyli szkolenia językowe. Każdy uczestnik praktyk uzyskał ocenę z praktyk. 

Uczniowie otrzymali dwujęzyczne certyfikaty oraz Europassy. Realizacja praktyk możliwa była dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych.