Wersja dla słabowidzących
Oferta dla absolwentów

EGZAMIN - KKZ - ROLNIK - TECHNIK BHP

UWAGA

Słuchacze KKZ - ROLNIK i Technik BHP

Informuję, że każdy słuchacz ma obowiązek znać termin swojego egzaminu zawodowego - część pisemna i część praktyczna.

Taka informacja była przekazywana przed zakończeniem zajęć.

W razie pytań należy kontaktować się z opiekunem grupy lub dzwonić do sekretariatu szkoły.

Dyrektor Szkoły

Bogusław Łazik