Wersja dla słabowidzących
Oferta dla absolwentów

STATUETKA JANUAREK 2023 DLA NASZYCH UCZENNIC

W dniu 9 stycznia 2024r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Oleśnie odbyło się Spotkanie Noworoczne - uroczystość wręczenia corocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości oraz upowszechniania i ochrony kultury:
- "Róże Powiatu 2023"
- "January 2023"
- "Januarki 2023"
Nasze uczennice Patrycja Belka oraz Maja Kapica zostały wyróżnione statuetką - "Januarek 2023" - przyznawaną za wyróżniającą się działalność w dziedzinie wolontariatu, którą realizują w ramach Klubu Ośmiu, wraz z opiekunem p. Anną Mularczyk.
GRATULUJEMY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Patrycja Belka – uczennica Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, wspaniała wolontariuszka i koleżanka, biorąca czynny udział w życiu szkoły, należy m.in. do Klubu Ośmiu oraz samorządu szkolnego. Bardzo zaangażowana, umie poświęcić swój czas, pracując dla innych. Bierze udział w wielu akcjach, m.in. w świątecznej zbiórce żywności, finale WOŚP, zbiórce żywności dla uchodźców z Ukrainy. Współorganizatorka akcji sprzedaży ciasta, zapiekanek i pizzy, z której dochód przeznaczony został na rehabilitację dziewczynki z zespołem Downa. Praca w wolontariacie uczy ją człowieczeństwa i pomaga w stawaniu się dobrym człowiekiem.
Maja Kapica – uczennica Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim. Od lat związana z wolontariatem. Bierze udział zarówno w pracach Klubu Ośmiu, jak i samorządu szkolnego. Bierze udział w wielu akcjach, m.in. w finale WOŚP, zbiórka żywności z okazji świąt i dla uchodźców z Ukrainy. Uczestniczka Dnia Dziecka - imprezy zorganizowanej dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce. Stale współpracuje z organizacją „Azyl dla zwierząt” w Bogdańczowicach, na którą przekazywane są pieniądze ze sprzedaży ciast. Maja Kapica to osoba niezwykle odpowiedzialna, ma ciągle nowe pomysły. Uważa, że poczucie, iż jest komuś potrzebna, sprawia, że jest spełniona. Uśmiech innych jest dla niej najlepszą zapłatą.
W tym dniu rozpoczęto również obchody 25-lecia utworzenia Powiatu Oleskiego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami TŻiUG upiekli smaczne świąteczne ciasteczka dla wszystkich gości uroczystości, których było około 200.