Wersja dla słabowidzących
Oferta dla absolwentów

SZKOLENIE DOBRE PRAKTYKI WODNE

W dniu 7 kwietnia 2024 r. słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  w ZS w Gorzowie Śląskim w zawodzie  ROLNIK odbyli szkolenie dedykowane dla rolników, domowników i małżonków rolników  z zakresu DOBRYCH PRAKTYK WODNYCH. Zakres szkolenia obejmował : retencjonowanie wody, melioracje wodne gruntów rolnych, optymalizacje nawadniania gruntów oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na te inwestycje.

Szkolenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zdjęcia wykonała Magdalena Piasecka - Gwoździewicz.
 

 Izabela Błaszczyk