Wersja dla słabowidzących

O SZKOLE

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim to szkoła z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w kształceniu o profilu rolniczym, techniczno - budowlanym i usługowym.

Od 2001 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół z uwagi na wcześniej uruchomione kierunki - inne niż rolnicze.

Od 2010 r. przy szkole uruchomione zostało Centrum Kształcenia Ustawicznego i w tym bardzo dobrze rozwijającym się pionie  edukacyjnym prowadzimy kształcenie dla dorosłych w:
- Szkole Policealnej dla Dorosłych  - dla absolwentów szkół średnich; oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - szkoła dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Od 2012 r. – z powodzeniem wprowadziliśmy nową reformę kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe – w zawodach rolnik i operator obrabiarek skrawających. Ukończenie tych kursów w czasie trzech semestrów umożliwia zdobycie dyplomu zawodowego równorzędnego do dyplomu ukończenia 3 – letniej szkoły zawodowej.

Od ośmiu lat Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim swoją ofertę edukacyjną poszerza dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków pieniężnych z Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota ta to blisko 2 mln zł.

Wyposażamy nieodpłatnie (dzięki pozyskanym funduszom europejskim) naszych uczniów w dodatkowe uprawnienia zawodowe, które ułatwiają po ukończeniu szkoły uzyskanie pracy.

Oto wymierne efekty przygotowania zawodowego w ciągu dwóch ostatnich  lat:

1. uprawnienia operatora wózków jezdniowych i wymiany butli gazowych uzyskało łącznie 88 uczniów (koszt jednej osoby ok. 450-550 zł)
2. uprawnienia spawacza metodą MAG i TIG  uzyskało 45 uczniów - koszt jednej osoby ok. 3000 zł
3. uprawnienia operatora obrabiarek CNC uzyskało 14 uczniów - koszt jednej osoby ok. 2500 zł
4. Kurs kombajnisty  uzyskało 20 uczniów - koszt jednej osoby ok. 700 zł
5. Kurs kelnera -  10 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł
6. Kurs barmana -  20 uczniów - koszt jednej osoby ok. 600 zł
7. Praktyki zawodowe w ośrodkach wypoczynkowych w Mielnie – dla uczniów technikum organizacji usług gastronomicznych

8. wycieczki nieodpłatne na targi tematyczne w Poznaniu, w Kielcach - ok. 300 uczniów.

9. W roku szkolnym 2012/2013 - wakacyjne płatne staże zawodowe - NOWOŚĆ  -  dla uczniów technikum wszystkich nauczanych zawodów - 35 uczniów klas II - ch i  III- cich i absolwentów. Praktyki wyjazdowe dla 40 uczniów do Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, do Hotelu Airport Okęcie we Warszawie, do Ośrodka Wypoczynkowego Bryza w Łazach nad morzem oraz praktyki w Austrii uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

10. Program Erasmus plus – praktyki zagraniczne w Niemczech i w Austrii:

- 2013/2014 – 37 uczniów

- 2014/2015 – 47 uczniów

- 2015/2016 – 50 uczniów.

Z pozyskiwanych funduszy powiększamy szkolne wyposażenie o sprzęt multimedialny - komputery, projektory, laptopy, drukarki itp. oraz programy komputerowe i kosztowne podręczniki do realizacji programu z przedmiotów zawodowych. Dzięki temu nauczanie w naszej szkole staje się nowoczesne i efektywne.

Zapewniamy ciekawe miejsca zajęć praktycznych u lokalnych pracodawców( Neapco Praszka, Metal-Tech Gorzów Śląski, Zakład Budowlany - M.Domański, RSP Nowa Wieś, Centrala Nasienna Uszyce).

Atutem naszej szkoły jest również szkolenie nieodpłatne na pojazdach szkolnych uczniów w zakresie prawa jazdy kat. B - samochód osobowy i T - ciągnik oraz duża dostępność do sprzętu multimedialnego naszych uczniów np. w czytelni i pracowniach informatycznych.

Szkoła posiada jedną z najlepszych baz sportowych spośród szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego : pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, boiska do piłki ręcznej i do piłki siatkowej plażowej.
Od 2012 roku uczniowie naszej szkoły korzystają z pobliskiej Hali Sportowej i boiska Orlik. Dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe nie tylko na SKS-ie, ale również w wolnym czasie pod opieką nauczyciela - dostępność do bazy sportowej jest bardzo duża.

W marcu 2013 r. została przeprowadzona ewaluacja całościowa przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim został oceniony średnio na tzw. wysoki poziom "B" spełniania poszczególnych wymagań we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły.

Ze szczegółowym raportem z ewaluacji całościowej naszej szkoły można zapozna się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

W roku szkolnym 2013/2014 - realizowany jest bardzo korzystny dla szkoły i uczniów projekt z funduszy europejskich - "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy" - szkoła otrzymuje dużo sprzętu i wyposażenia do nowej pracowni mechaniczno - budowlanej, a uczniowie odbędą praktyki wyjazdowe w kraju i za granicą w 2015 roku oraz będą mieli możliwość ukończenia kursów zawodowych np. koparko - ładowarki.

Od roku szkolnego 2013/2014 – już trzeci rok z rzędu realizujemy bardzo atrakcyjny projekt z funduszy europejskich Erasmus plus z którego uczniowie naszej szkoły ze wszystkich zawodów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Niemiec i Austrii – do ośrodka szkolenia zawodowego oraz pensjonatu w Alpach.

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy kształcenie dla młodzieży w atrakcyjnych na rynku pracy kierunkach:
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa
- Technikum Budownictwa
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
- Technikum Usług Fryzjerskich


Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach: internetowym, językowym, wolontariatu oraz w zespole muzycznym i radiowęźle szkolnym.

Dbamy o odpowiednie przygotowanie młodzieży do matury. Mimo, że część naszych uczniów w gimnazjum osiągała słabe wyniki w nauce, to zdawalność matur jest na średnim poziomie woj. opolskiego.

Ukończenie naszej szkoły pozwala nie tylko podjąć pracę w wybranym zawodzie, ale także kontynuować naukę w szkołach wyższych.

W Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim pracuje życzliwa i dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła jest bezpieczna z uwagi na to, że w klasach młodzieżowych uczy się 188 uczniów.

Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego oraz dostęp do bardzo dobrze wyposażonej biblioteki z czytelnią multimedialną.


ZESPÓŁ SZKÓŁ GORZÓW ŚLĄSKI - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO


Od roku szkolnym 2012/2013 kształcimy w kierunkach:

Szkoła Policealna:
- technik BHP

- Technik Usług Kosmetycznych – wrzesień 2015

- Asystent Osoby Niepełnosprawnej – planowane uruchomienie - wrzesień 2016

oraz

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nadające kwalifikacje zawodowe równorzędne z ukończeniem zasadniczej szkoły zawodowej – dyplom w zawodzie
- Operator Obrabiarek Skrawających (CNC) - kwalifikacja M.19
- Rolnik - kwalifikacja R.3        

KURSY DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE DLA BEZROBOTNYCH I PRACOWNIKÓW OKOLICZNYCH FIRM                               

Wszystkie klasy słuchaczy dorosłych - łącznie 6 klas ma zajęcia w systemie zaocznym (sobota – niedziela) co jest bardzo wygodne dla osób pracujących.

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim stał się liderem w powiecie oleskim, a jedną z większych szkół dla dorosłych w województwie opolskim. Liczba słuchaczy w kolejnych latach wynosiła od 120 - 170 osób.